Dansk Kvindesamfunds tidsskrift for køn, kultur og politik
"Kvinden & Samfundet" årg. 115 nr. 3, juni 1999

LIVET GIVET
Af lektor Lone Nørgaard

I Livet Givet reflekterer tretten kvinder i alderen 30-65 over en række oplevelser og erfaringer med  nogle af livets store spørgsmål: Hvordan er det at slå ind på en ny bane i voksenlivet? At blive afskåret fra sine børn ved skilsmisse? At vokse op uden far? At miste sin mand mens de fælles børn endnu er ganske små? At få defineret sin sexualitet af andre? At være ufrivilligt barnløs? At være bedstemor for børn der har været udsat for omsorgssvigt? At leve et dagligliv i i tæt kontakt med Gud? At blive (enlig) mor til normale børn? At blive og være mor til først ét multi-handicappet barn og så endnu et? At være datter af gamle forældre, der har behov for hjælp fra det offentlige og i stedet render panden mod en mur? Gang på gang at få overtrådt sine blufærdighedsgrænser? At være lesbisk og acceptere det? 
De tretten beretninger bliver alle indledt med en kort præsentation af forfatterne og er udstyret med en fotocollage, der illustrerer temaet i det pågældende kapitel. 

Af indledningen fremgår det, at formålet med bogen er at viderebringe dele af forskellige kvinders personlige livshistorier for at give en fornemmelse af, hvad det er for opgaver og udfordringer, der skal klares og tages stilling til i et moderne kvindeliv. Glimt af almindelige kvinders ualmindelige livserfaringer skulle gerne være med til at sætte gang i refleksioner og diskussioner om det gode liv og hverdagslivets grundlæggende betingelser - set i et kvindeperspektiv. Pia Deleuran og Bente Holm Nielsen, der har skrevet forordet, redigeret indlæggene og selv er bidragyderere, forstår på den ene side kvinder som vidt forskellige mennesker. På den anden side deler gruppen kvinder nogle fællesvilkår i form af  biologiske og sociale overgange. 

Lever bogen op til sit formål? Er såkaldt almindelige menneskers livserfaringer interessante for andre end dem selv og deres nærmeste? Jeg kan kun svare for mig selv og i dette tilfælde  bekræftende. Selv om den litterære kvalitet er svingende, og et par af teksterne falder lidt fra hinanden  (og selv om det smager dårligt at være smagsdommer, når ikke-professionelle skribenter har givet deres hjerteblod), er der stof til eftertanke at hente i samtlige bidrag, også hvor identifikationen for mit vedkommende er fjernest og erfaringerne for private.
Den fortælling, der gjorde mest indtryk, var den ultrakorte Livet givet? At miste sin mand af Ida Hoeck. Tragedien gik rent ind på grund af den stramme sætningskonstruktion, kontrasterende opbygning og usentimentale ordknaphed. Sidstnævnte i modsætning til udsagnet "Man føler sig rig, alt imens man skiftevis undres, forfærdes og glædes"  (citat  fra bagsideomslaget ), som passende kunne stryges ved et genoptryk. 

Livet Givet er en æstetisk nydelse at få i hånden. Ikke noget med discount-kvindelitteratur her. En lille, næsten kvadratisk bog med elegant tryk på glatte sider, fotos i stærke kulører og et på alle måder spiseligt omslag, hvor en diagonal-tekst adskiller titlen fra et foto af et afbidt æble. Vældigt fristende i dets rød-grøn-gyldne farver, hvis det ikke lige var for alt det brune i frugtkødet, hvor tænderne har været sat i. Det levede liv afsætter pletter. Symbolikken går igen i den velvalgte titel med dens dobbelthed af livet som vilkår og gave - en dobbelthed der løber som den røde tråd igennem historierne. 

En god  bog til sommerferien. 

Retur til anmeldelser