Det 1. bind -
28 beretninger fra pige til kvinde

 
 
Fra Forum for Kvindeforskning, 8. årgang nr. 1. 
Tema: Elendighedsforskning og værdighedsforskning.

Der skrives følgende i artiklen 
Kvinden som forbryder - og offer af Beth Grothe Nielsen
om Det præmenstruelle syndrom.....

Forskere (og formentlig velmenende praktikere) forfalder sommetider
stadig til biologiske forklaringer på (og undskyldninger for) kvinders
kriminalitet.

I 1985 blev en 36-årig kvinde dømt for manddrab. Sagen fik en del omtale
i medierne allerede før domsafsigelsen, fordi forsvareren havde oplyst,
at han ville påstå kvinden frifundet på grund af utilregnelighed i
gerningsøjeblikket. Hun led nemlig af det præmenstruelle syndrom.
Forsvareren støttede påstanden på en erklæring fra en speciallæge i
psykiatri. Heraf fremgik, at kvinden - ligesom i øvrigt hendes mor og
søster - "ifølge det af hende oplyste, og det af akterne fremgåede",
altid præmenstruelt havde befundet sig i "en betydelig sjælelig
spændingstilstand, der ... bl.a. har medført, at hendes tærskel for
impulshandlinger i betydelig grad har været nedsat". Som eksempler herpå
nævnes, at hun én gang havde begået tyveri og andre gange havde
foretaget sig "besynderlige" handlinger som at cykle en tur på 25 km om
natten i mørke. Kvinden havde ifølge speciallægen befundet sig i en
"udtalt præmenstruel fase" på det tidspunkt, hvor hun havde begået
drabet, dog uden at have været psykotisk.

Retten havde intet grundlag for at frifinde på grund af utilregnelighed,
men nok til at nedsætte straffen. Kvinden blev idømt 4 års fængsel. Det
fremgår ikke af dommens præmisser, om dommerne (nævningerne) lagde
selvstændig vægt på kvindens eventuelle præmenstuelle problemer.

En nærmere granskning af sagen viser imidlertid det præmenstruelle
syndroms konkrete irrelevans. Den dømte kvinde havde de sidste 10 år
periodevis været indlagt på psykiatriske afdelinger med diagnoser som
anorexia nervosa, neurosis characterogenes, psychosis paranoides,
neurosis anxiosa m.v. Hun havde været behandlet med sobril, diemal,
truxal, nozinan, fluanxol, phenemal og senest saroten retard i
kombination med truxal og antabus.

Kvinden havde haft en ustabil opvækst med to stedfædre, hvoraf den
første var blevet idømt 2 års fængsel for seksuelle overgreb mod hende,
da hun var 13 år. Denne stedfader havde været voldelig over for moderen,
der efterhånden havde udviklet et massivt misbrug af alkohol. Kvinden
var som ganske ung blevet gift med en teologistuderende. Ægteskabet
varede tre år, og dets opløsning synes bl.a. at skyldes hendes
mindreværdsfølelse over for den intellektuelle mand og hans venner. Det
fremgik, at hun stadig mere end 10 år senere var forelsket i ham.
Derefter havde hun et par kortvarige forhold. Hun var uden uddannelse og
havde haft adskillige jobs, indtil hun kom under revalidering, hvor man
uden held bl.a. havde søgt at gøre hende til fabrikssyerske. På
gerningstidspunktet var hun på bistandshjælp.

Manden, som hun dræbte, havde hun truffet under en indlæggelse på en
psykiatrisk afdeling. Han var dybt alkoholiseret, narkoman og yderst
ustabil i social og psykologisk henseende. Han havde boet hos hende en
uge engang, og siden havde hun vanskeligt kunne slippe fri af ham. På
drabsdagen havde han igen tvunget sig ind på hende og hun havde taget
ham med op i sin lejlighed, hvor de fik noget at drikke. Han var blevet
voldsom og støjende og hun var bange for, at værten - der tidligere
havde klaget - ville gøre alvor af sin trussel om at sige hende op. Til
sidst faldt han dog i søvn på fire truxaltabletter, som han selv havde
bedt hende om. Hen på natten vågnede han halvt op, og hun opløste nu 30
tabletter i kakao, som hun fik ham til at drikke. Da han snorkede
højlydt, lagde hun et par sekunder en pude over hans hoved. Da hun
fjernede den, opdagede hun, at han ikke længere trak vejret. Ifølge
obduktionserklæringen var dødsårsagen formentlig den store mængde truxal
i kombination med alkohol og dårlig lever, men derimod ikke kvælning.

Sagen drejer sig altså om en kvinde, der har begået en alvorlig kriminel
handling - manddrab. Den viser en kvinde, der lige fra sin tidlige
barndom af forholdene i hjemmet var sporet ind på en mental og social
deroute. Den viser også en række behandlere, der havde fyldt hende med
psykofarmaca. Mødet med den mand, der var endnu længere ude i misbrug og
selvdestruktion, var mere, end hun kunne tackle. Det endte med mandens
død af en overdosis af de truxal-tabletter, som lægerne så gavmildt
havde forsynet hende med. Der var grund til at statuere formildende
omstændigheder i den pågældende sag. At trække det præmenstruelle
syndrom frem, virker nærmest grotesk. Det påfaldende ved hendes
psykiatriske historie er i øvrigt, at ingen synes at have interesset sig
for de seksuelle overgreb, hun havde været udsat for som barn. Måske var
det en incest-terapeut hun havde haft brug for.


 
Til information om menstruation
Til forsiden
Til toppen

 

Enig / ikke enig

Dommere skal kunne frifinde kvindelige forbrydere som utilregnelige i gerningsøjeblikket, hvis det kan godtgøres, at kvinden led af det præmenstuelle syndrom.