Velkommen til antologien Det 1. bind - 28 beretninger fra pige til kvinde

Klik her for indholdsfortegnelse

Bogforside

I "Det 1. bind" fortæller 28 kvinder i alderen fra 12 til 82 år om første gang, de fik menstruation. 

De beskriver udviklingen fra pige til kvinde på en både underholdende og eftertænksom måde, og man fristes efter læsningen til at spørge, om piger og kvinder stadig er fremmede over for deres eget køn? Eller om udviklingen har medført større åbenhed?

Hver beretning indledes med et billede. 

Teksterne, billederne og det store tidsmæssige spænd giver et fint kulturhistorisk rids af det 20. århundredes kønsopfattelse.


Udkom den 13. september 2000
på forlaget Forum. 164 sider. Udsolgt.

Bidragyderne fotograferet dengang, da livet_givet . 
Bidragyderne i dag
Anmeldelser
Til reception

Til fornøjelige links om menstruation
Til diverse information om menstruation

Skrive din egen menstruationshistorie

Afviklede arrangementer

Engelsk flag English

Se også Livet givet. Glimt af almindelige kvinders ualmindelige livserfaringer


Illustration i Livet GivetSiden 7/8-00

Valid HTML 4.01 Transitional