Velkommen til bogen LIVET GIVETHer præsenteres en bog med beskrivelser, beretninger, overvejelser, illustrationer og protester fra det kvindelige rum
Her er mange kvinder gået sammen om at viderebringe en del af deres personlige livshistorie for at give et indtryk af, hvad det kan være for opgaver og udfordringer, der skal klares og tages stilling til i et kvindeliv
I et samfund, hvor alt synes muligt og oplysningerne gennem medier, satellitter og kabler tilflyder os i rigt mål, kan det være svært at identificere pejlemærker at styre efter. Den enkelte skal måske deltage i helt usædvanlige situationer, hvilket giver mulighed for bagefter at finde en ny plads i tilværelsen.

© Gine & Sisse Jarner
Derfor er hensigten med bogen at give kvinder inspiration til at overveje deres kvindelighed og deres placering i det menneskelige kredsløb og fællesskab. I fortsættelse heraf kunne vi rejse spørgsmålet om det nuværende system med traditionel markedsøkonomi på tilstrækkelig god vis tilgodeser kvinders livscyklus. Det tror vi, at hver især har et helt unikt bud på.
Vi forstår kvinder som en gruppe vidt forskellige mennesker, men med det til fælles, at de fleste vil opleve biologiske og sociale overgange. Det gælder i samliv og sex, men også i forhold der vedrører erhvervs- og omsorgsarbejde uden for de nære cirkler.
Vi indbyder det analyserende blik til undersøgelse af den udvikling, hvor biologi og natur umærkeligt er gledet i baggrunden, mens pædagogik, psykologi og genetik har interesse og fokus.
Kvinder er kendt for at tale meget og gerne - dog ikke om hvad som helst. Hvad sker der, hvis det kvinder fortæller om sættes ind i et større perspektiv? Det billede der kommer frem viser, hvad det er, der optager os. Derfor er det spændende at overveje, hvilken funktion kvinders beretninger har. Når vi i så høj grad har lyst til at dele ud af oplevelser, tanker og fantasier, er det så fordi vi søger nye måder til selvforståelse? Kan beretningerne inspirere til nye ideer og handlemodeller? Sætter fantasien grænsen?
Et godt kvindeliv handler for de fleste om gode levevilkår for den enkelte som del af et større fællesskab - omfattende såvel mænd og børn som kvinder. Hermed bliver det at kunne indgå i forhold til andre mennesker centralt, og hverdagslivets grundlæggende betingelser bliver afgørende for de nære personforhold.
Vi håber, at denne bog kan være med til at sætte drøftelser og refleksioner i gang om, hvilken samfundsstørrelse det gode liv er - særlig set i det kvindelige livs perspektiv.
Pia Deleuran & Bente Holm Nielsen
Frederiksberg, april 1999


Tilbage til forside