Kulturnatten 2000

Fredag den 13. oktober fra kl. 18.00

Et samarbejde mellem KULU, Dansk Kvindesamfund, DDH - forening af Aktive Kvinder og Folkevirke om et kulturnatarrangement over temaet

 "Fortællinger om kvindeliv"

 Mød kvinderne bag bøgerne:
 "Livet givet"
 "Det 1. bind"
 "Nu er det nok"
 "Mens tiderne skifter med tider"
 "I Traditionens Skygge"
 m.fl.

 Arrangementet vil finde sted i KULU's lokaler, Landgreven 7, 2. København K
 Detaljeret program er under udarbejdelse.
 

Retur til forsiden