Den erotiske side - om kvinder og lyst. 30 kvinder beretter. Den fortællende karavanes tredje initiativ. Introduktion.

Mandelgave - Den erotiske side


Forberedelserne til bogen begyndte helt tilbage i 2001, så processen var lang. Undervejs blev vi mere og mere overbeviste om, at bogen måtte skrives. Det var dog sværere, end de fleste havde troet. Derfor udvidede vi i 2006 gruppen af deltagere og sendte en invitation i omløb, hvor modtagerne blev opfordret til kun at skrive én A4-side om sex, erotik og lyst ud fra et personligt perspektiv. Dermed blev bogens titel skabt: ”Den erotiske side”. Læs mere...,

se kapitlernes overskrifter og bidragydernes navne og fødselsår

Så udkom bogen den 10 oktober 2008, og aktiviteterne startede omkring den. Følg med:

Det Kinesiske Lysthus -
Program
- fotoalbum
La Officina -
Program
- fotoalbum
Bogforum -
Program
- fotoalbum
Kunsten som inspiration i samfundsdebatten -
Bogens billeder udstilles og debatteres i Galleri Bastillen august 2009
Indbydelse - fotoalbum
 

Se den gode lektørudtalelse, og tilbagemelding fra en glad læser

og omtalelser/anmeldelser i Jyllands-Posten, Oestrogen.dk, Egtvedposten, Kvinden&Samfundet, Tidens Kvinder.

Findes på 62 biblioteker og som lydbog på Danmarks Blindebibliotek, oplæses af Maryann Fay Lertoft, 2 timer, 26 minutter.

Kontakt os hvis du vil høre mere

Bogen kan købes mange steder: I boghandlerne på traditionel vis og via nettet blandt andet her, her, her og her

Link til forlagets foromtale

Link til forlaget Siesta

Retur